หน้าแรก > ข้อมูลท่องเที่ยว > เชียงราย จังหวัด
พิมพ์ พิมพ์หน้านี้
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
ข้อมูล XML
บุ๊คมาร์คหน้านี้

เชียงราย ( Chiang Rai )
เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

ประวัติ
เชียงรายจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทางตอนเหนือของภาค ทอดตัวยาวต่อเนื่องจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในแคว้นยูนนานของจีนลงมาถึงแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำลาว เปรียบเหมือนกำแพงกั้นพรมแดนไทยกับพม่าและลาว เชียงรายเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของภาคเหนือ มีลุ่มน้ำสำคัญ คือ ลุ่มน้ำกก อิง แม่ลาว แม่คำ และแม่สาย โดยมีแม่น้ำกกที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงราย เป็นแม่น้ำสำคัญ เชียงรายยังเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเข้าสู่ประเทศไทย เริ่มต้นจากพรมแดนไทย ลาวและพม่า บริเวณสบรวกหรือสามเหลี่ยมทองคำ ผ่านอำเภอเชียงแสนและเชียงของ ก่อนไหลออกสู่ประเทศลาวที่อำเภอเวียงแก่น

เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ กลุ่มชนเหล่านี้อพยพเข้ามา สร้างบ้านสร้างเมืองเมื่อร้อยกว่าปีก่อน หลังจากที่เมืองเชียงรายถูกปล่อยร้างอยู่หลายปี คนกลุ่มแรกที่อพยพมาเชียงรายในยุคนั้นมีทั้งชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน พอถึงต้นคริสศตวรรษที่ 20 ชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ จากจีนก็ทยอยกันเดินทางผ่านพม่าและลาวลงมาถึงภาคเหนือของไทย และกระจายกันอาศัยอยู่ตามดอยต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายเรื่อยมาจนทุกวันนี้ กลุ่มชนสุดท้ายที่อพยพเข้ามาอยู่ในเชียงรายคือชาวจีนจากกองพล 93 กลุ่มชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัด มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย ได้แก่ ชาวไทใหญ่ ไทลื้อ อาข่า มูเซอ ลีซอ กะเหรี่ยง จีนฮ่อ เย้า ม้ง

ตราสัญลักษณ์จังหวัด
เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ได้แล้ว จึงทรงกรีฑาทัพไปแสดงฝีมือในการยุทธต่อหัวเมืองฝ่ายใต้ลงมา จึงได้ไปรวมพล ณ เมืองลาวกู่เต้า และหมอควาญได้นำช้างมงคลของพญามังรายไปทอด (ผูก) ไว้ในป่าหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไป พญามังราย จึงได้เสด็จติดตามรอยช้าง ไปจนถึงดอยทองริมแม่น้ำกกนัทธี ได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่ดี จึงได้สร้างเมืองใหม่ขึ้น ในที่นั่นให้ก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง ขนานนามเมืองว่า “เวียงเชียงราย” ตามพระนามของพญามังรายผู้สร้าง ในวันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ.1805 ดังนั้น จึงได้นำรูปช้างใต้เมฆสีขาวแห่งความรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นสีม่วงครามเป็นตราประจำจังหวัดเชียงราย โดยนำสีของ วันอังคารสีชมพู ซึ่งเป็นสีพื้นต้นรวมสีม่วงวันเสาร์ซึ่งตรงวันประสูติของพญามังราย ได้เป็นสีประจำจังหวัด

การเดินทาง
รถยนต์ สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่

1. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่อำเภอวังน้อย จากนั้นผ่านจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่จังหวัดลำปาง แล้วตรงไปจังหวัดพะเยา จนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร

2. เส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 เมื่อไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้แยกขวามือไปตามทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 11 (พิษณุโลก-เด่นชัย) จากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จนถึงอำเภอเด่นชัย ให้เลี้ยวไปทางจังหวัดแพร่ ตามทางหลวงหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) จนถึงอำเภอร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 103 ไปบรรจบกับถนนพหลโยธินที่อำเภองาว เข้าสู่จังหวัดพะเยา แล้วตรงต่อไปจนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร

3. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 จนไปถึงจังหวัดลำปาง จึงเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เชียงใหม่) ผ่านไปจังหวัดลำพูน แล้วเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านดอยสะเก็ต แม่ขะจาน เวียงป่าเป้าเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 900 กิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูนมาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของ บ.ข.ส. และของเอกชน ไปเชียงรายทุกวัน แบ่งเป็นหลายเส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – เชียงราย, กรุงเทพฯ – แม่สาย, กรุงเทพฯ – เชียงแสน, กรุงเทพฯ – เชียงของ โดยจะมีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ กรุงเทพฯ โทร. 0 2537 8055-6 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1369 หรือบริษัท สยามเฟิร์สทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2954 3601-7 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1882 บริษัท สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2495 สำนักงานเชียงราย บริษัท อินทราทัวร์ โทร. 0 2936 2492 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1235 บริษัท คฤหาสน์ทัวร์ โทร. 0 2936 3531 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7083 นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารสาย เชียงราย–เทิง-เชียงคำ ทั้งรถปรับอากาศและรถพัดลม รถออกจากเชียงรายและเชียงคำทุก 30 นาที รถออกตั้งแต่เวลา 06.00 น. และรถโดยสารสายเชียงราย–เทิง–ภูซาง–ภูชี้ฟ้า เป็นรถพัดลม มีรถออกวันละ 2 เที่ยว รถออกจากเชียงราย เวลา 12.30 น. และ 13.30 น. ทุกวัน และรถออกจากภูชี้ฟ้า เวลา 07.30 น. และ 8.30 น. ทุกวัน สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด โทร. 0 2940 9421-2 หรือ 0 1646 7427 www.transport.co.th

รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟไปลงที่จังหวัดลำปางหรือเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ ไปจังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th

เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย และเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่ ทุกวัน วันละ 2 เที่ยว สอบถามรายละเอียด โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1179, 0 5371 5207 สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5321 0043-5, 0 5321 1044 www.thaiairways.com

นอกจากนี้บริษัทภูเก็ตแอร์ไลน์จำกัด ได้เปิดบริการเชื่อมโยงระหว่าง เชียงราย-เชียงใหม่ ทุกวันวันละ 2 เที่ยวบิน สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภูเก็ตแอร์สถานีเชียงราย โทร. 0 5379 8256 ภูเก็ตแอร์สถานีเชียงใหม่ โทร. 0 5392 2118 หรือ www.phuketairline.com

ขอบเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

เขตปกครอง
แบ่งออกเป็น 16 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่
กิ่งอำเภอดอยหลวง กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย อำเภอพาน อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงป่าเป้า

ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงระหว่างภูเขา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 416 เมตร ลักษณะพื้นที่เป็นท้องกะทะ ขนานกับแนวถนนพหลโยธิน มีพื้นที่ราบใช้เพาะปลูกประมาณร้อยละ 30.7 จัดอยู่ในประเภทเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ มีที่ราบสูงเป็นหย่อม ๆ ในเขตอำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงชันประมาณ 1,500-2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณที่ราบที่มีระดับสูงสุดคือ ที่ราบแม่น้ำลาวตอนใต้ของอำเภอเวียงป่าเป้า ส่วนบริเวณที่ราบที่มีระดับต่ำสุดคือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิง ทางตอนใต้ของอำเภอเชียงของ เฉลี่ยระดับความสูงในพื้นที่ราบ ประมาณ 416 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากลมทะเลน้อยมาก และเนื่องจากมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและป่าไม้จึงทำให้อุรหภูมิและฤดูแตกต่างกันมาก โดยมีฤดูต่าง ๆ แบ่งตามเวลาดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มจากกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์อุทยาน / วนอุทยาน / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์
วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
วนอุทยานน้ำตกแม่โท
วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเหลี่ยม
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก
วนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ
วนอุทยานโป่งพระบาท
วนอุทยานพญาพิภักดิ์
วนอุทยานภูชี้ฟ้า
วนอุทยานสันผาพญาไพร
อุทยานแห่งชาติขุนแจ
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

ข้อมูลจำเพาะ
ระยะทางจากกรุงเทพ : 785 กิโลเมตร
พื้นที่ : 11,678 กิโลเมตร 7,298,981 ไร่
ต้นไม้ประจำจังหวัด : กะสะลองคำ
ดอกไม้ประจำจังหวัด :
เว็บไซต์ : http://www.chiangrai.go.th/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย

ปรับปรุงล่าสุด : 12/30/2003 จังหวัด
 
พิมพ์กระทู้ พิมพ์หน้านี้    ส่งหน้านี้ให้เพื่อน    ข้อมูล XML    บุ๊คมาร์คหน้านี้